'Tính Đảng' trong từng sản phẩm

'Tính Đảng' trong từng sản phẩm

Sáng kiến cửa kín nước liên động kiểu đóng, mở nhanh trên tàu thủy

Sáng kiến cửa kín nước liên động kiểu đóng, mở nhanh trên tàu thủy

Vietcombank tặng 3 xuồng cao tốc cho bộ đội Trường Sa

Vietcombank tặng 3 xuồng cao tốc cho bộ đội Trường Sa

Ngân hàng tặng bộ đội Trường Sa ba xuồng CQ-01

Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

Pháo hạm mạnh nhất thế giới tiếp tục được Việt Nam trang bị

Pháo hạm mạnh nhất thế giới tiếp tục được Việt Nam trang bị