Vietcombank đại hạ giá tài sản của Vinaxuki

Vietcombank đại hạ giá tài sản của Vinaxuki

So với giá rao bán lần đầu, Vietcombank đã giảm 8 tỷ đồng giá khởi điểm với tài sản là hệ thống nhà xưởng,...
Khát vọng làm xe bọc thép và hiện thực phũ phàng của ông chủ Vinaxuki

Khát vọng làm xe bọc thép và hiện thực phũ phàng của ông chủ Vinaxuki

Thất bại ô tô Việt đầu tiên, tài sản nghìn tỷ của Vinaxuki giờ ra sao?

Thất bại ô tô Việt đầu tiên, tài sản nghìn tỷ của Vinaxuki giờ ra sao?

Khoản nợ gần 1.300 tỷ đồng của Vinaxuki được đem rao bán

Khoản nợ gần 1.300 tỷ đồng của Vinaxuki được đem rao bán

BIDV đấu giá khoản nợ hơn 1.265 tỷ đồng của Vinaxuki

BIDV đấu giá khoản nợ hơn 1.265 tỷ đồng của Vinaxuki

BIDV rao bán hàng loạt khoản nợ xấu trị giá hàng nghìn tỷ đồng

BIDV rao bán hàng loạt khoản nợ xấu trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Gần 140 nghìn m2 đất, mỏ quặng, nhà máy Vinaxuki được rao bán hơn 1.200 tỷ

Gần 140 nghìn m2 đất, mỏ quặng, nhà máy Vinaxuki được rao bán hơn 1.200 tỷ

BIDV rao bán khoản nợ nghìn tỷ của Vinaxuki

BIDV rao bán khoản nợ nghìn tỷ của Vinaxuki

Gần 140 nghìn m2 đất, mỏ quặng, nhà máy Vinaxuki được rao bán hơn 1.200 tỷ

Gần 140 nghìn m2 đất, mỏ quặng, nhà máy Vinaxuki được rao bán hơn 1.200 tỷ