Cuộc thi kỹ thuật viên giỏi 2020 của Piaggio Việt Nam đã có nhà vô địch

Cuộc thi kỹ thuật viên giỏi 2020 của Piaggio Việt Nam đã có nhà vô địch

Piaggio Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc thi Kỹ Thuật Viên Giỏi 2020. Cuộc thi năm nay có sự tham gia...
Piaggio Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi kỹ thuật viên giỏi toàn quốc năm 2020

Piaggio Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi kỹ thuật viên giỏi toàn quốc năm 2020

Piaggio Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi kỹ thuật viên giỏi 2020

Piaggio Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi kỹ thuật viên giỏi 2020

Vốn châu Âu chưa thể sớm dịch chuyển vào Việt Nam

Vốn châu Âu chưa thể sớm dịch chuyển vào Việt Nam

Khánh thành bức tranh tường biểu tượng tại Nhà máy Piaggio Việt Nam

Khánh thành bức tranh tường biểu tượng tại Nhà máy Piaggio Việt Nam

Piaggio tổ chức hội thi kỹ thuật viên giỏi toàn quốc năm 2019

Piaggio tổ chức hội thi kỹ thuật viên giỏi toàn quốc năm 2019

Xe máy Piaggio Việt Nam: Hồn Ý - xác...?

Xe máy Piaggio Việt Nam: Hồn Ý - xác...?