Hé lộ nguyên nhân Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm tới 83%

Hé lộ nguyên nhân Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm tới 83%

Từ đầu năm 2019, Đạm Cà mau phải đối mặt với việc không còn hưởng cơ chế giá khí đảm bảo Lợi nhuận/Vốn đạt...
PVCFC xuất khẩu 75.000 tấn phân đạm sang khu vực Nam Á

PVCFC xuất khẩu 75.000 tấn phân đạm sang khu vực Nam Á

Đạm Cà Mau đạt kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2019

Đạm Cà Mau đạt kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2019

Đạm Cà Mau đặt doanh thu gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2020

Đạm Cà Mau đặt doanh thu gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2020

Đạm Cà Mau đặt mục tiêu gần 8.000 tỷ doanh thu trong năm 2020

Đạm Cà Mau đặt mục tiêu gần 8.000 tỷ doanh thu trong năm 2020

NPK Cà Mau gia nhập thị trường phân bón chất lượng cao

NPK Cà Mau gia nhập thị trường phân bón chất lượng cao

6 tháng đầu năm, Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) đạt doanh thu thuần 3.790 tỷ đồng

NPK Cà Mau giúp nông dân tăng lợi nhuận, tăng năng suất

NPK Cà Mau giúp nông dân tăng lợi nhuận, tăng năng suất