Nhà máy đạt chuẩn GMP của Medino chính thức đi vào hoạt động

Nhà máy đạt chuẩn GMP của Medino chính thức đi vào hoạt động

Thương hiệu Medino là Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) đạt tiêu chuẩn GMP thứ 2 tại Đồng...