Trung Quốc 'trả giá đắt' khi đế chế Samsung rời đi?

Trung Quốc 'trả giá đắt' khi đế chế Samsung rời đi?

Samsung đã đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng tại Trung Quốc vào tháng 10 sau khi hoạt động...