Người Nhật Bản lo sợ biển ô nhiễm vì nước nhiễm xạ

Người Nhật Bản lo sợ biển ô nhiễm vì nước nhiễm xạ

Người dân sống ven biển lo ngại dù đã qua xử lý, nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi...
Hàn Quốc gấp rút triệu Đại sứ Nhật Bản vì vụ xả nước nhiễm xạ ra biển

Hàn Quốc gấp rút triệu Đại sứ Nhật Bản vì vụ xả nước nhiễm xạ ra biển

Nhật Bản quyết định xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

Nhật Bản quyết định xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển: Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản, gấp rút đối phó, Trung Quốc phản ứng

Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển: Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản, gấp rút đối phó, Trung Quốc phản ứng

Nhật Bản quyết định xả hơn 1,2 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản quyết định xả hơn 1,2 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản sẽ tiến hành xả nước thải qua xử lý từ Fukushima ra đại dương

Nhật Bản sẽ tiến hành xả nước thải qua xử lý từ Fukushima ra đại dương

Nhật thải 1 triệu tấn nước ô nhiễm phóng xạ ra biển, sau khi đã xử lý

Nhật thải 1 triệu tấn nước ô nhiễm phóng xạ ra biển, sau khi đã xử lý

Nhật quyết định xả hàng triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật quyết định xả hàng triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản quyết xả hàng tấn nước thải từng nhiễm xạ ra biển, Hàn Quốc họp khẩn, Mỹ 'thông cảm'

Nhật Bản quyết xả hàng tấn nước thải từng nhiễm xạ ra biển, Hàn Quốc họp khẩn, Mỹ 'thông cảm'

Những 'thị trấn ma' của Fukushima 10 năm sau thảm họa

Những 'thị trấn ma' của Fukushima 10 năm sau thảm họa

Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần: 10 năm chưa đủ nguôi ngoai

Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần: 10 năm chưa đủ nguôi ngoai

Một thập kỷ thảm họa hạt nhân Fukishima: Mối nguy chưa kết thúc

Một thập kỷ thảm họa hạt nhân Fukishima: Mối nguy chưa kết thúc

'Tường băng' ngăn nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima Daiichi

'Tường băng' ngăn nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima Daiichi

Nhật Bản: Hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được xả thải ra biển

Nhật Bản: Hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được xả thải ra biển

Nhật Bản sẽ xả nước nhiễm xạ Fukushima ra biển

Nhật Bản sẽ xả nước nhiễm xạ Fukushima ra biển

Nhật sắp thải nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển

Nhật sắp thải nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển

Loạt sự kiện chấn động thay đổi thế giới trong 10 năm qua

Loạt sự kiện chấn động thay đổi thế giới trong 10 năm qua

Nhật Bản cho phép khởi động lại lò phản ứng hạt nhân gần sát tâm chấn thảm họa kép 2011

Nhật Bản cho phép khởi động lại lò phản ứng hạt nhân gần sát tâm chấn thảm họa kép 2011