Nhiều thông số của Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân vượt chuẩn quy định

Nhiều thông số của Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân vượt chuẩn quy định

Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc nhà máy cồn bị tràn dầu, bốc mùi hôi khiến dân bao vây

Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc nhà máy cồn bị tràn dầu, bốc mùi hôi khiến dân bao vây

Quảng Nam: Dân dựng lều phản đối nhà máy cồn gây ô nhiễm

Quảng Nam: Dân dựng lều phản đối nhà máy cồn gây ô nhiễm

Quảng Nam: Nhà máy cồn gây ô nhiễm cam kết giải phóng hàng tồn kho trong vòng 15 ngày

Quảng Nam: Nhà máy cồn gây ô nhiễm cam kết giải phóng hàng tồn kho trong vòng 15 ngày

Nhà máy cồn bốc mùi thối ở Quảng Nam cam kết dừng sản xuất trong 15 ngày

Nhà máy cồn bốc mùi thối ở Quảng Nam cam kết dừng sản xuất trong 15 ngày

Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường: Nếu xảy ra sự cố tương tự phải tự nguyện đóng cửa

Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường: Nếu xảy ra sự cố tương tự phải tự nguyện đóng cửa

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy cồn bốc mùi thối, dân dựng lều bao vây đêm ngày: Quảng Nam ra 'tối hậu thư'

Nhà máy cồn bốc mùi thối, dân dựng lều bao vây đêm ngày: Quảng Nam ra 'tối hậu thư'

Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại nhà máy cồn Ethanol Đại Tân

Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại nhà máy cồn Ethanol Đại Tân

Nhà máy cồn bốc mùi hôi ở Quảng Nam bị dân tố lợi dụng trời mưa xả chất bẩn

Nhà máy cồn bốc mùi hôi ở Quảng Nam bị dân tố lợi dụng trời mưa xả chất bẩn

Quảng Nam: Lý do Nhà máy cồn Đại Tân bị dân 'bao vây' đòi đóng cửa

Quảng Nam: Lý do Nhà máy cồn Đại Tân bị dân 'bao vây' đòi đóng cửa