Tàu ngầm Nga trang bị ngư lôi bơi gần 100km/h

Tàu ngầm Nga trang bị ngư lôi bơi gần 100km/h

Tàu ngầm Nga được trang bị thủy lôi tự dẫn mới nhất

Tàu ngầm Nga được trang bị thủy lôi tự dẫn mới nhất

Nga lại khoe ngư lôi vô đối có thể đánh chìm mọi chiến hạm

Nga lại khoe ngư lôi vô đối có thể đánh chìm mọi chiến hạm

Ngư lôi Nga khiến MK-48 Mỹ lép vế

Ngư lôi Nga khiến MK-48 Mỹ lép vế

Tàu ngầm Nga trang bị thủy lôi mang đầu đạn 300kg

Tàu ngầm Nga trang bị thủy lôi mang đầu đạn 300kg

'Hố đen đại dương' Nga được trang bị ngư lôi khủng

'Hố đen đại dương' Nga được trang bị ngư lôi khủng

Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng ngư lôi mới

Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng ngư lôi mới

Chiến hạm Mỹ mù trước ngư lôi sinh vật biển của Nga

Chiến hạm Mỹ mù trước ngư lôi sinh vật biển của Nga