'Sứ mệnh' nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

'Sứ mệnh' nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

Nhà máy điện hạt nhân Barakah tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được coi là biểu tượng cho nỗ...
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Ả Rập bắt đầu hoạt động thương mại

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Ả Rập bắt đầu hoạt động thương mại

UAE kích hoạt nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Ả Rập

UAE kích hoạt nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Ả Rập

Vận hành tổ máy điện hạt nhân đầu tiên trên bán đảo Arab

Vận hành tổ máy điện hạt nhân đầu tiên trên bán đảo Arab

Vì sao UAE cần năng lượng hạt nhân?

Vì sao UAE cần năng lượng hạt nhân?

UAE khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Arab

UAE khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Arab

UAE vận hành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

UAE vận hành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân

UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân

Quốc gia Arab đầu tiên đưa vào sử dụng lò phản ứng hạt nhân

Quốc gia Arab đầu tiên đưa vào sử dụng lò phản ứng hạt nhân

UAE vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Arab

UAE vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Arab

UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân

UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab