Hạn khốc liệt ở Bắc Tây Nguyên

Hạn khốc liệt ở Bắc Tây Nguyên

Hiện Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên đang là cao điểm của mùa khô, nhiều vùng ở khu vực này sẽ còn chịu...