'Vắng bóng' Nhật Bản trong top 3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất quí I/2018

'Vắng bóng' Nhật Bản trong top 3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất quí I/2018

Thay đổi bên ngoài khiến FDI sụt giảm

Thay đổi bên ngoài khiến FDI sụt giảm

'Vắng bóng' Nhật Bản trong top 3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất quí I/2018

'Vắng bóng' Nhật Bản trong top 3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất quí I/2018

Đón sóng đầu tư sau CPTPP

Đón sóng đầu tư sau CPTPP

CPTPP và dòng chảy FDI

CPTPP và dòng chảy FDI

Thu hút đầu tư nước ngoài: Để có một năm thành công...

Thu hút đầu tư nước ngoài: Để có một năm thành công...

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Sẽ dịch chuyển vì CPTPP?

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Sẽ dịch chuyển vì CPTPP?

Điểm mặt những dự án lớn vừa được cấp phép đầu tư vào Việt Nam

Điểm mặt những dự án lớn vừa được cấp phép đầu tư vào Việt Nam

FDI: Chưa xuất hiện dự án 'tỷ đô' trong 2 tháng đầu năm

FDI: Chưa xuất hiện dự án 'tỷ đô' trong 2 tháng đầu năm