Trước khi TGĐ bị tạm dừng điều hành, kết quả kinh doanh của VEAM ra sao?

Trước khi TGĐ bị tạm dừng điều hành, kết quả kinh doanh của VEAM ra sao?

Chiếc ghế nóng Tổng giám đốc VEAM chính thức đổi chủ

Chiếc ghế nóng Tổng giám đốc VEAM chính thức đổi chủ

Chiếc ghế nóng Tổng giám đốc VEAM chính thức đổi chủ

Chiếc ghế nóng Tổng giám đốc VEAM chính thức đổi chủ

Bộ Công thương chỉ đạo tạm dừng nhiệm vụ điều hành Tổng giám đốc VEAM

Bộ Công thương chỉ đạo tạm dừng nhiệm vụ điều hành Tổng giám đốc VEAM

Bộ Công Thương muốn tước quyền Tổng giám đốc VEAM của ông Trần Ngọc Hà

Bộ Công Thương muốn tước quyền Tổng giám đốc VEAM của ông Trần Ngọc Hà

Bất ngờ: Ông Trần Ngọc Hà-CEO của VEAM có nguy cơ bị tạm dừng quyền điều hành

Bất ngờ: Ông Trần Ngọc Hà-CEO của VEAM có nguy cơ bị tạm dừng quyền điều hành

'Xin rút kinh nghiệm' với hợp đồng trị giá 1.600 tỷ đồng

'Xin rút kinh nghiệm' với hợp đồng trị giá 1.600 tỷ đồng