Câu chuyện chấn hưng nghệ thuật dân tộc bằng con đường xã hội hóa: 'Nhiều người chào thua, chúng tôi thì… không'

Câu chuyện chấn hưng nghệ thuật dân tộc bằng con đường xã hội hóa: 'Nhiều người chào thua, chúng tôi thì… không'

NSND Thúy Mùi: Mong mỏi sân khấu truyền thống mở mang và bền vững

NSND Thúy Mùi: Mong mỏi sân khấu truyền thống mở mang và bền vững

Nhiều 'vàng, bạc', giải thưởng mất thiêng?

Nhiều 'vàng, bạc', giải thưởng mất thiêng?

Nhiều 'vàng, bạc', giải thưởng mất thiêng?

Nhiều 'vàng, bạc', giải thưởng mất thiêng?

NSƯT Thúy Ngần: Sẽ truyền dạy chèo đến khi không còn sức lực

NSƯT Thúy Ngần: Sẽ truyền dạy chèo đến khi không còn sức lực

NSƯT Thúy Ngần: Sẽ truyền dạy chèo đến khi không còn sức lực

NSƯT Thúy Ngần: Sẽ truyền dạy chèo đến khi không còn sức lực

Đốt đuốc tìm tài năng trẻ sân khấu?

Đốt đuốc tìm tài năng trẻ sân khấu?

Đốt đuốc tìm tài năng trẻ sân khấu?

Đốt đuốc tìm tài năng trẻ sân khấu?

Bế mạc 'Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017'

Bế mạc 'Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017'

Trao 15 HCV tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu năm 2017

Trao 15 HCV tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu năm 2017

Trao 15 HCV tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu năm 2017

Trao 15 HCV tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu năm 2017

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Từ 4-11/11 sẽ diễn ra Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên cải lương và dân ca kịch

Từ 4-11/11 sẽ diễn ra Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên cải lương và dân ca kịch

Thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Thi tài năng diễn viên trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch

Thi tài năng diễn viên trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch