Xây dựng nhà hát mới là cần thiết

Xây dựng nhà hát mới là cần thiết

Chủ tịch UBND TP.HCM nói về xây nhà hát giao hưởng

Chủ tịch UBND TP.HCM nói về xây nhà hát giao hưởng

Bí thư TPHCM nói về việc xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Bí thư TPHCM nói về việc xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM: Xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm là làm theo quy hoạch

Chủ tịch TP.HCM: Xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm là làm theo quy hoạch

Hàng loạt Nhà hát ở TP HCM bây giờ ra sao?

Hàng loạt Nhà hát ở TP HCM bây giờ ra sao?

Những nhà hát bị tận dụng làm quán cà phê ở Sài Gòn

Những nhà hát bị tận dụng làm quán cà phê ở Sài Gòn

Quan điểm của UBND TPHCM về xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

Quan điểm của UBND TPHCM về xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

Các nhà hát tại TP.HCM bây giờ ra sao?

Các nhà hát tại TP.HCM bây giờ ra sao?

Tp.HCM sẽ xây nhà hát hơn 1.500 tỷ

Tp.HCM sẽ xây nhà hát hơn 1.500 tỷ

HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua đề xuất xây nhà hát 1.500 tỷ đồng

HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua đề xuất xây nhà hát 1.500 tỷ đồng

TP.HCM họp bất thường vì đề xuất chi 1.500 tỷ xây nhà hát ở Thủ Thiêm

TP.HCM họp bất thường vì đề xuất chi 1.500 tỷ xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Vẫn còn đại biểu dân cử băn khoăn về nhà hát giao hưởng tại Thủ Thiêm

Vẫn còn đại biểu dân cử băn khoăn về nhà hát giao hưởng tại Thủ Thiêm

TPHCM: Chính thức duyệt chi dự án xây Nhà hát Giao hưởng hơn 1.500 tỉ đồng

TPHCM: Chính thức duyệt chi dự án xây Nhà hát Giao hưởng hơn 1.500 tỉ đồng

Thủ Thiêm xây nhà hát 1.500 tỉ

Thủ Thiêm xây nhà hát 1.500 tỉ

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch trên 1.500 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch trên 1.500 tỷ đồng

Xây nhà hát 1.500 tỷ bằng tiền bán đất 23 Lê Duẩn?

Xây nhà hát 1.500 tỷ bằng tiền bán đất 23 Lê Duẩn?

HĐND TP.HCM bàn về dự án Nhà hát giao hưởng

HĐND TP.HCM bàn về dự án Nhà hát giao hưởng

TP.HCM trình đề án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

TP.HCM trình đề án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Xây dựng nhà hát xứng tầm đô thị trung tâm

Xây dựng nhà hát xứng tầm đô thị trung tâm

TP HCM muốn xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở quận 2

TP HCM muốn xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở quận 2