Quang Hải giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Quang Hải giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Xúc động với vở chèo 'Lưu Bình - Dương Lễ' tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Xúc động với vở chèo 'Lưu Bình - Dương Lễ' tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Minh Hằng, Công Lý, Thanh Ngoan vào danh sách chính thức xét tặng danh hiệu NSND

Minh Hằng, Công Lý, Thanh Ngoan vào danh sách chính thức xét tặng danh hiệu NSND

Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Giao lưu nghệ thuật Báo chí & Doanh nghiệp

Giao lưu nghệ thuật Báo chí & Doanh nghiệp

Báo ĐS&PL phối hợp tổ chức giao lưu nghệ thuật Báo chí & Doanh nghiệp

Báo ĐS&PL phối hợp tổ chức giao lưu nghệ thuật Báo chí & Doanh nghiệp

NSND Thanh Hoa: Giọng hát Hồng Liên như giọt sương sớm đọng trên lá sen

NSND Thanh Hoa: Giọng hát Hồng Liên như giọt sương sớm đọng trên lá sen