Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Xe biển xanh dự đám cưới con lãnh đạo: 'Không việc gì'

Xe biển xanh dự đám cưới con lãnh đạo: 'Không việc gì'

Lộ 'chủ nhân' của nhiều xe biển xanh đi tiệc cưới con chủ nhiệm UBKT Quảng Bình

Lộ 'chủ nhân' của nhiều xe biển xanh đi tiệc cưới con chủ nhiệm UBKT Quảng Bình

Xôn xao loạt xe biển xanh dự tiệc cưới con trai Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình

Xôn xao loạt xe biển xanh dự tiệc cưới con trai Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

Nhiều xe biển xanh dự đám cưới 'khủng' con lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Nhiều xe biển xanh dự đám cưới 'khủng' con lãnh đạo tỉnh Quảng Bình