Hà Nội: Vì sao chưa xử lý dứt điểm sai phạm tại Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính?

Hà Nội: Vì sao chưa xử lý dứt điểm sai phạm tại Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính?

Vi phạm tại mương Phan Kế Bính: Nhà hàng Hải sản Phố xử lý ở giai đoạn 2

Vi phạm tại mương Phan Kế Bính: Nhà hàng Hải sản Phố xử lý ở giai đoạn 2

Sai phạm mương Phan Kế Bính, Hà Nội:Chủ đầu tư dọa kiện chính quyền

Sai phạm mương Phan Kế Bính, Hà Nội:Chủ đầu tư dọa kiện chính quyền

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế vi phạm tại mương Phan Kế Bính

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế vi phạm tại mương Phan Kế Bính

UBND quận Ba Đình thông tin xử lý vi phạm tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính

UBND quận Ba Đình thông tin xử lý vi phạm tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính

Xây dựng sai phép trên mương Phan Kế Bình: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý, Hà Nội vẫn để tồn tại

Xây dựng sai phép trên mương Phan Kế Bình: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý, Hà Nội vẫn để tồn tại