Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Giới thiệu bộ sách 'Giáo dục Việt Nam - các tỉnh, thành phố và một số trường đại học'

Giới thiệu bộ sách 'Giáo dục Việt Nam - các tỉnh, thành phố và một số trường đại học'

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức với giáo viên nghề

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức với giáo viên nghề

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Quảng Ngãi: Xét kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, 'gợi ý' giáo viên phá thai

Quảng Ngãi: Xét kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, 'gợi ý' giáo viên phá thai

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Lập hội đồng kỉ luật hiệu trưởng 'gợi ý' giáo viên phá thai

Lập hội đồng kỉ luật hiệu trưởng 'gợi ý' giáo viên phá thai

Thành lập hội đồng xét kỷ luật hiệu trưởng gợi ý giáo viên phá thai

Thành lập hội đồng xét kỷ luật hiệu trưởng gợi ý giáo viên phá thai

Kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, 'gợi ý' giáo viên phá thai

Kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, 'gợi ý' giáo viên phá thai

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở GD

Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở GD

Hai nhà giáo vẽ tranh, gây quỹ tặng bệnh nhân nữ chạy thận

Chuyển biến tích cực từ cấp vi mô đến vĩ mô đối với đổi mới Giáo dục

Chuyển biến tích cực từ cấp vi mô đến vĩ mô đối với đổi mới Giáo dục

373 NHÀ GIÁO DỰ THI HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018

373 NHÀ GIÁO DỰ THI HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Sân chơi hấp dẫn

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Sân chơi hấp dẫn

Huyền thoại về khí phách hào hùng của nhân vật được mệnh danh 'hùm xám miền Đông'

Huyền thoại về khí phách hào hùng của nhân vật được mệnh danh 'hùm xám miền Đông'

Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Đạo đức nhà giáo làm nên môi trường sư phạm

Đạo đức nhà giáo làm nên môi trường sư phạm

Hạnh phúc ở Nà Ngao

Hạnh phúc ở Nà Ngao

Ước nguyện cuối cùng của Nhà giáo Văn Như Cương đã thành hiện thực

Ước nguyện cuối cùng của Nhà giáo Văn Như Cương đã thành hiện thực

Trung thu sớm ở Nà Ngao

Trung thu sớm ở Nà Ngao

Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Song Tịnh Nhân đạt giải nhất Liên hoan 'Em yêu đàn tranh'

Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Song Tịnh Nhân đạt giải nhất Liên hoan 'Em yêu đàn tranh'

Di nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương trở thành hiện thực

Di nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương trở thành hiện thực

Ba nữ nhà giáo nổi tiếng nhất thời phong kiến

Ba nữ nhà giáo nổi tiếng nhất thời phong kiến

Ước nguyện cuối cùng của thầy Văn Như Cương đã thành hiện thực

Ước nguyện cuối cùng của thầy Văn Như Cương đã thành hiện thực

Ước nguyện xây trường vùng cao của thầy Văn Như Cương thành hiện thực

Ước nguyện xây trường vùng cao của thầy Văn Như Cương thành hiện thực

Trường thầy Cương trên đất Nà Ngao

Trường thầy Cương trên đất Nà Ngao

Thanh tra đột xuất về đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Cố nhà giáo Văn Như Cương và di nguyện cuối đời thành hiện thực

Cố nhà giáo Văn Như Cương và di nguyện cuối đời thành hiện thực

Hôm nay, tâm nguyện cuối đời của nhà giáo Văn Như Cương vừa thành hiện thực

Hôm nay, tâm nguyện cuối đời của nhà giáo Văn Như Cương vừa thành hiện thực

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình mới.

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình mới.

Hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả

Hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua