Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Đảng, Quốc hội đã chọn được một người xứng đáng

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Đảng, Quốc hội đã chọn được một người xứng đáng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước: 'Vị thế của đất nước, uy tín của Đảng ở một tầm mới'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước: 'Vị thế của đất nước, uy tín của Đảng ở một tầm mới'

Việc nêu gương của cán bộ: Nếu không có sự giám sát của nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu suông

Việc nêu gương của cán bộ: Nếu không có sự giám sát của nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu suông

Bí thư đồng thời là Chủ tịch: Sẽ giảm hàng vạn chức danh

Bí thư đồng thời là Chủ tịch: Sẽ giảm hàng vạn chức danh

Dư luận lo lắng một cách đáng yêu khi Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Dư luận lo lắng một cách đáng yêu khi Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ mở ra điều gì?

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ mở ra điều gì?

Nhà báo Nhị Lê: 'Giao quyền lực cho kẻ không có đạo đức chẳng khác nào thả thú hoang vào xã hội'

Nhà báo Nhị Lê: 'Giao quyền lực cho kẻ không có đạo đức chẳng khác nào thả thú hoang vào xã hội'