Ông Trump nói 'bóng gió' việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp từ chức

Ông Trump nói 'bóng gió' việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp từ chức

Ông Trump đề cập khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Ông Trump đề cập khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Ông Trump 'bóng gió' về tương lai Bộ trưởng Quốc phòng Mattis

Ông Trump 'bóng gió' về tương lai Bộ trưởng Quốc phòng Mattis

Tổng thống Trump mập mờ về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Tổng thống Trump mập mờ về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có khả năng từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có khả năng từ chức

Tổng thống Donald Trump 'mệt' với mấy cuốn sách

Tổng thống Donald Trump 'mệt' với mấy cuốn sách

Trump xin Ả Rập Saudi 4 tỷ USD để chống chính quyền Assad?

Trump xin Ả Rập Saudi 4 tỷ USD để chống chính quyền Assad?

Khi Bob Woodward tái xuất

Khi Bob Woodward tái xuất

Con TT Trump: Bố tôi có quá ít người ông có thể tin tưởng

Con TT Trump: Bố tôi có quá ít người ông có thể tin tưởng

Nghị sĩ Mỹ hiến kế cho ông Trump 'mượn tay Trung Quốc ám sát ông Kim Jong-un'

Nghị sĩ Mỹ hiến kế cho ông Trump 'mượn tay Trung Quốc ám sát ông Kim Jong-un'

Tổng thống Trump sẽ viết sách về 'sự thật' bên trong Nhà Trắng

Tổng thống Trump sẽ viết sách về 'sự thật' bên trong Nhà Trắng

Lầu Năm Góc thót tim vì thông điệp của ông Trump

Lầu Năm Góc thót tim vì thông điệp của ông Trump