Bộ Giáo dục cần nhiều hơn một cuộc kiểm tra

Bộ Giáo dục cần nhiều hơn một cuộc kiểm tra

'Vị thế' của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam bị thay đổi như thế nào?

'Vị thế' của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam bị thay đổi như thế nào?

Độc quyền sách giáo khoa và hoa mắt với sách bài tập: Gây lãng phí lớn!

Độc quyền sách giáo khoa và hoa mắt với sách bài tập: Gây lãng phí lớn!

Sửng sốt với con số 1000 tỷ đồng/năm để mua sách giáo khoa sau đó bán giấy vụn

Sửng sốt với con số 1000 tỷ đồng/năm để mua sách giáo khoa sau đó bán giấy vụn

Sách bài tập cấp tiểu học là nguyên nhân chính dẫn đến học thêm

Sách bài tập cấp tiểu học là nguyên nhân chính dẫn đến học thêm

Yêu cầu cân nhắc một chương trình, nhiều bộ SGK

Yêu cầu cân nhắc một chương trình, nhiều bộ SGK

Sử dụng sách giáo khoa: Băn khoăn về sự lãng phí

Sử dụng sách giáo khoa: Băn khoăn về sự lãng phí

'Thực nghiệm giáo dục gì đến mấy chục năm!'

'Thực nghiệm giáo dục gì đến mấy chục năm!'

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa

Cải cách, đổi mới giáo dục phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ

Cải cách, đổi mới giáo dục phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ

Chủ tịch Quốc hội: Hết thí điểm lại thực nghiệm, khổ học sinh lắm!

Chủ tịch Quốc hội: Hết thí điểm lại thực nghiệm, khổ học sinh lắm!

Mỗi trường có quyền lựa chọn sách giáo khoa riêng sẽ gây tốn kém rất lớn cho xã hội

Mỗi trường có quyền lựa chọn sách giáo khoa riêng sẽ gây tốn kém rất lớn cho xã hội

Chủ tịch Quốc hội: 'Nhìn trẻ con học khổ sở thấy rất thương!'

Chủ tịch Quốc hội: 'Nhìn trẻ con học khổ sở thấy rất thương!'

Hà Nội: Bảo đảm đủ sách cho học sinh lớp 1

Hà Nội: Bảo đảm đủ sách cho học sinh lớp 1

Mệt mỏi vì… độc quyền sách giáo khoa

Mệt mỏi vì… độc quyền sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phục vụ đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phục vụ đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa

Nước ngoài khuyến khích cá nhân, tổ chức biên soạn SGK

Nước ngoài khuyến khích cá nhân, tổ chức biên soạn SGK

Còn độc quyền sách giáo khoa thì dân sẽ còn khổ mãi!

Còn độc quyền sách giáo khoa thì dân sẽ còn khổ mãi!

NXB Giáo dục công bố đường dây nóng cung ứng sách giáo khoa

NXB Giáo dục công bố đường dây nóng cung ứng sách giáo khoa

Nguyên nhân nào dẫn tới việc thiếu sách giáo khoa đầu cấp?

Nguyên nhân nào dẫn tới việc thiếu sách giáo khoa đầu cấp?

TP.HCM: Phụ huynh khốn khổ tìm sách giáo khoa lớp 1 cho con

TP.HCM: Phụ huynh khốn khổ tìm sách giáo khoa lớp 1 cho con

Nhà xuất bản Giáo dục không thể đổ lỗi thiếu sách là do học sinh tăng đột biến

Nhà xuất bản Giáo dục không thể đổ lỗi thiếu sách là do học sinh tăng đột biến

Nhà xuất bản Giáo dục lập đường dây nóng phản ánh về thiếu sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục lập đường dây nóng phản ánh về thiếu sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về thông tin khan hiếm sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về thông tin khan hiếm sách giáo khoa

Sách giáo khoa phổ thông, chúng ta đang lãng phí quá nhiều

Sách giáo khoa phổ thông, chúng ta đang lãng phí quá nhiều

Nhà Xuất bản Giáo dục VN lý giải việc thiếu sách giáo khoa lớp 1 công nghệ

Nhà Xuất bản Giáo dục VN lý giải việc thiếu sách giáo khoa lớp 1 công nghệ

Nhà xuất bản giáo dục lên tiếng về hình ảnh Vạn Lý Trường Thành trên SGK lịch sử lớp 7

Nhà xuất bản giáo dục lên tiếng về hình ảnh Vạn Lý Trường Thành trên SGK lịch sử lớp 7

NXB Giáo dục lý giải bìa sách giáo khoa in hình Vạn Lý Trường Thành

NXB Giáo dục lý giải bìa sách giáo khoa in hình Vạn Lý Trường Thành