Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này đã hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này đã hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này hả hê buông lời chế giễu

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến Tổng thống Mỹ kính nể

Truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến Tổng thống Mỹ kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Viên tướng vô danh bắt sống Quan Vũ, thay đổi lịch sử Tam Quốc là ai?

Viên tướng vô danh bắt sống Quan Vũ, thay đổi lịch sử Tam Quốc là ai?

Điều Gia Cát Lượng thua kém Tư Mã Ý, khiến con cháu phải chết thảm?

Điều Gia Cát Lượng thua kém Tư Mã Ý, khiến con cháu phải chết thảm?

Con cháu Gia Cát Lượng chết thảm dưới tay người của Tư Mã Ý thế nào?

Con cháu Gia Cát Lượng chết thảm dưới tay người của Tư Mã Ý thế nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Vì sao không thể biết mộ thật của Gia Cát Lượng ở đâu?

Vì sao không thể biết mộ thật của Gia Cát Lượng ở đâu?

Trước lúc lâm chung, Lưu Bị hé lộ lý do không trọng dụng Triệu Vân

Trước lúc lâm chung, Lưu Bị hé lộ lý do không trọng dụng Triệu Vân

Sự thật gây sốc về Quan Vũ: Cả đời chỉ chém đúng 2 tướng

Sự thật gây sốc về Quan Vũ: Cả đời chỉ chém đúng 2 tướng

Tam quốc diễn nghĩa: 2 lời tiên tri lạ lùng, chuẩn xác đến từng chữ của Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: 2 lời tiên tri lạ lùng, chuẩn xác đến từng chữ của Gia Cát Lượng

Tượng Quan Công kỳ lạ gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc

Tượng Quan Công kỳ lạ gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc

Du khách bối rối vì tượng Quan Công như rô bốt Transformers của Trung Quốc

Du khách bối rối vì tượng Quan Công như rô bốt Transformers của Trung Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo hay Tôn Quyền?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo hay Tôn Quyền?

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý sợ khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý sợ khiếp vía

Đổi họ tránh họa diệt tộc, đây là truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến tổng thống Mỹ phải kính nể

Đổi họ tránh họa diệt tộc, đây là truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến tổng thống Mỹ phải kính nể

Vì sao không thể biết mộ thật của Gia Cát Lượng ở đâu?

Vì sao không thể biết mộ thật của Gia Cát Lượng ở đâu?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

'Hổ tướng' Mã Siêu và vết đen ngàn năm khó rửa sạch

'Hổ tướng' Mã Siêu và vết đen ngàn năm khó rửa sạch

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về sức mạnh đáng sợ của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về sức mạnh đáng sợ của Quan Vũ

Vì sao Triệu Vân chưa từng bị trúng tên còn Quan Vũ dính đến 3 lần?

Vì sao Triệu Vân chưa từng bị trúng tên còn Quan Vũ dính đến 3 lần?

Bí mật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng

Bí mật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng

Hé lộ mâu thuẫn động trời giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng

Hé lộ mâu thuẫn động trời giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng

Vì sao người Nhật Bản tôn sùng Gia Cát Lượng?

Vì sao người Nhật Bản tôn sùng Gia Cát Lượng?

Giải mã Tam Quốc: Vì sao Lưu Bị không coi trọng Gia Cát Lượng?

Giải mã Tam Quốc: Vì sao Lưu Bị không coi trọng Gia Cát Lượng?

Vì sao người Nhật Bản tôn sùng Gia Cát Lượng?

Vì sao người Nhật Bản tôn sùng Gia Cát Lượng?