Ca sĩ Bích Hồng: Mong có thêm nhiều album về Bác

Ca sĩ Bích Hồng: Mong có thêm nhiều album về Bác

'Lời ca dâng Người' - Lan tỏa những bài ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Lời ca dâng Người' - Lan tỏa những bài ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Sao Mai' Bích Hồng và 2 năm trăn trở với album 'Lời ca dâng Người'

'Sao Mai' Bích Hồng và 2 năm trăn trở với album 'Lời ca dâng Người'

Bích Hồng thổi một làn gió mới cho những ca khúc về Bác Hồ

Bích Hồng thổi một làn gió mới cho những ca khúc về Bác Hồ

Ca sĩ Bích Hồng trở lại với album đặc biệt 'Lời ca dâng Người'

Ca sĩ Bích Hồng trở lại với album đặc biệt 'Lời ca dâng Người'

Sao Mai Bích Hồng ra mắt album Lời ca dâng Người

Sao Mai Bích Hồng ra mắt album Lời ca dâng Người

Sao mai Bích Hồng ra mắt album 'Lời ca dâng Người'

Sao mai Bích Hồng ra mắt album 'Lời ca dâng Người'

'Sao Mai' Bích Hồng thổi một làn gió mới cho những ca khúc về Bác Hồ

'Sao Mai' Bích Hồng thổi một làn gió mới cho những ca khúc về Bác Hồ