Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 34

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 34

ASEAN và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực;...
Một Việt Nam trách nhiệm, nỗ lực vì công việc chung của 'đại gia đình' ASEAN

Một Việt Nam trách nhiệm, nỗ lực vì công việc chung của 'đại gia đình' ASEAN

Đóng góp thực chất và hiệu quả vào công việc chung của ASEAN

Đóng góp thực chất và hiệu quả vào công việc chung của ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Báo QĐND Điện tử tuyên truyền nhiều vấn đề được bạn đọc quan tâm

Báo QĐND Điện tử tuyên truyền nhiều vấn đề được bạn đọc quan tâm

Australia: 'Cần thực hiện 5 điểm đồng thuận của ASEAN về Myanmar càng sớm càng tốt'

Australia: 'Cần thực hiện 5 điểm đồng thuận của ASEAN về Myanmar càng sớm càng tốt'

Lãnh đạo ASEAN đạt được đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar

Lãnh đạo ASEAN đạt được đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar

Thế giới tuần qua: Gắn kết để nâng cao vị thế

Thế giới tuần qua: Gắn kết để nâng cao vị thế

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào xã giao Tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào xã giao Tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương tổng thống Indonesia

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Indonesia

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng đến Indonesia dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng đến Indonesia dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công du đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công du đầu tiên

Thủ tướng lên đường sang Indonesia dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng lên đường sang Indonesia dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN: Củng cố đoàn kết, tương trợ giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Thủ tướng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN: Củng cố đoàn kết, tương trợ giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Indonesia dự hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Indonesia dự hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng rời Hà Nội đi dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng rời Hà Nội đi dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Bộ Ngoại giao gặp mặt nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao gặp mặt nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước tại Việt Nam

Xây dựng Chiến lược marketing du lịch ASEAN

Xây dựng Chiến lược marketing du lịch ASEAN

Du lịch ASEAN cần thúc đẩy chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19

Du lịch ASEAN cần thúc đẩy chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19

Thủ tướng Singapore kêu gọi Australia, New Zealand dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với ASEAN

Thủ tướng Singapore kêu gọi Australia, New Zealand dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với ASEAN

Tập trung thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tập trung thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AECC 19: Hoàn thành 7/13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất

AECC 19: Hoàn thành 7/13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất

Cộng đồng Kinh tế ASEAN tập trung hiện thực hóa 5 mục tiêu đến năm 2025

Cộng đồng Kinh tế ASEAN tập trung hiện thực hóa 5 mục tiêu đến năm 2025

ASEAN 2020: Hướng tới 5 mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025

ASEAN 2020: Hướng tới 5 mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025