Sự kiện 24/7: Tụ tập gây rối là phạm pháp!

Sự kiện 24/7: Tụ tập gây rối là phạm pháp!

Các vụ đập phá trụ sở, đốt cháy nhiều ôtô, xe máy… tại Bình Thuận đủ cơ sở xác định hành vi có dấu hiệu tội...