Hà Nội: Người dân Phù Đổng 'phất' lên từ nghề trồng cây cảnh

Hà Nội: Người dân Phù Đổng 'phất' lên từ nghề trồng cây cảnh

Trưởng thôn tố bị đâm thuốc tiêm trâu bò: Mâu thuẫn trong lời kể

Trưởng thôn tố bị đâm thuốc tiêm trâu bò: Mâu thuẫn trong lời kể

Trưởng thôn bị cán bộ thú y 'bơm' thuốc tiêm phòng trâu bò vào người

Trưởng thôn bị cán bộ thú y 'bơm' thuốc tiêm phòng trâu bò vào người

Thanh Hóa: Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu bò đâm trưởng thôn

Thanh Hóa: Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu bò đâm trưởng thôn

Trưởng thôn bị đâm: Miệng thở đầy mùi kháng sinh trâu bò

Trưởng thôn bị đâm: Miệng thở đầy mùi kháng sinh trâu bò

Cán bộ thú y đâm trưởng thôn bằng xi lanh tiêm gia súc

Cán bộ thú y đâm trưởng thôn bằng xi lanh tiêm gia súc

Trưởng thôn tố bị đâm thuốc tiêm trâu bò, chủ tịch xã nói quệt trúng

Trưởng thôn tố bị đâm thuốc tiêm trâu bò, chủ tịch xã nói quệt trúng

Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu bò đâm trưởng thôn nhập viện

Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu bò đâm trưởng thôn nhập viện

Cán bộ thú y dùng kim tiêm phòng trâu bò đâm trưởng thôn

Cán bộ thú y dùng kim tiêm phòng trâu bò đâm trưởng thôn

Cán bộ thú y dùng xi lanh tiêm súc vật đâm trưởng thôn nhập viện

Cán bộ thú y dùng xi lanh tiêm súc vật đâm trưởng thôn nhập viện

Mâu thuẫn trong lúc tiêm trâu bò, cán bộ thú y 'tiêm' luôn trưởng thôn

Mâu thuẫn trong lúc tiêm trâu bò, cán bộ thú y 'tiêm' luôn trưởng thôn

Cán bộ thú y đâm kim tiêm thuốc trâu bò vào trưởng thôn

Cán bộ thú y đâm kim tiêm thuốc trâu bò vào trưởng thôn

Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu đâm trưởng thôn, chủ tịch xã nói "quệt vào người"

Cán bộ thú y dùng kim tiêm trâu đâm trưởng thôn, chủ tịch xã nói "quệt vào người"

Thanh Hóa: Mâu thuẫn, cán bộ thú y đâm kim tiêm vào người trưởng thôn

Thanh Hóa: Mâu thuẫn, cán bộ thú y đâm kim tiêm vào người trưởng thôn

Cán bộ xã tiêm trâu bò, 'tiêm luôn' trưởng thôn

Cán bộ xã tiêm trâu bò, 'tiêm luôn' trưởng thôn

Thanh Hóa: Cán bộ thú y dùng xi lanh tiêm trâu bò đâm trưởng thôn

Thanh Hóa: Cán bộ thú y dùng xi lanh tiêm trâu bò đâm trưởng thôn

Cán bộ thú y đâm kim tiêm phòng bệnh trâu bò vào trưởng thôn

Cán bộ thú y đâm kim tiêm phòng bệnh trâu bò vào trưởng thôn