20 năm vượt khó của huyện miền núi đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

20 năm vượt khó của huyện miền núi đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Là huyện miền núi, biên giới khó khăn, sau 20 năm thành lập, Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bứt phá ngoạn mục và ghi...
Cựu chiến binh hiến hơn 20.000 m2 đất cho phong trào nông thôn mới

Cựu chiến binh hiến hơn 20.000 m2 đất cho phong trào nông thôn mới

'Bố mất rồi, mẹ đừng bỏ chúng con mà đi'

'Bố mất rồi, mẹ đừng bỏ chúng con mà đi'

Bưởi Diễn, bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Vũ Quang

Bưởi Diễn, bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Vũ Quang

Vũ Quang 'tăng tốc' cho mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2020

Vũ Quang 'tăng tốc' cho mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2020

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Nước sông Ngàn Sâu xuống chậm, các xã hạ du Vũ Quang vẫn ngập sâu

Nước sông Ngàn Sâu xuống chậm, các xã hạ du Vũ Quang vẫn ngập sâu

Vũ Quang tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn

Vũ Quang tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn

Phong trào 'dân vận khéo' ở Hà Tĩnh - 'chìa khóa' mở lòng dân

Phong trào 'dân vận khéo' ở Hà Tĩnh - 'chìa khóa' mở lòng dân

Hà Tĩnh tiếp tục 'giữ lửa' trong xây dựng NTM, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn

Hà Tĩnh tiếp tục 'giữ lửa' trong xây dựng NTM, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Vũ Quang phấn đấu có thêm 200 ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Vũ Quang phấn đấu có thêm 200 ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chuẩn bị tốt đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Lĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chuẩn bị tốt đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Lĩnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang