Hôm nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hôm nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thủ tướng: Tháo gỡ thể chế chồng chéo, xây dựng Chính phủ thực sự kiến tạo

Thủ tướng: Tháo gỡ thể chế chồng chéo, xây dựng Chính phủ thực sự kiến tạo

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT&TT

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT&TT

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Tập trung cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Tập trung cho công tác nhân sự

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn

Chiều ngày 23/10: Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức

Chiều ngày 23/10: Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng: Xử nghiêm vụ 'Vũ nhôm', 'Út trọc' được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Thủ tướng: Xử nghiêm vụ 'Vũ nhôm', 'Út trọc' được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Chất lượng tăng trưởng và quy mô nền kinh tế tăng mạnh

Chất lượng tăng trưởng và quy mô nền kinh tế tăng mạnh

Xử nghiêm Vũ nhôm, Út trọc được dư luận ủng hộ

Xử nghiêm Vũ nhôm, Út trọc được dư luận ủng hộ

Thủ tướng: Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, chứng khoán

Thủ tướng: Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, chứng khoán

Kỳ họp 6 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc

Kỳ họp 6 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 6: Bầu Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 6: Bầu Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV