Cắt téc xăng đã qua sử dụng, 1 người chết 1 người nguy kịch

Cắt téc xăng đã qua sử dụng, 1 người chết 1 người nguy kịch

Nổ téc xăng cũ khi cưa lấy phế liệu, hai người thương vong

Nổ téc xăng cũ khi cưa lấy phế liệu, hai người thương vong

Hải Phòng: Nổ téc xăng khiến một người chết, một người bị thương

Hải Phòng: Nổ téc xăng khiến một người chết, một người bị thương

Hải Phòng: Cắt téc bình xăng gây cháy nổ, một người thiệt mạng

Hải Phòng: Cắt téc bình xăng gây cháy nổ, một người thiệt mạng

Hai người bị thương nặng trong lúc cắt téc xăng làm phế liệu

Hai người bị thương nặng trong lúc cắt téc xăng làm phế liệu

Hải Phòng: Cắt bình xăng phế liệu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Hải Phòng: Cắt bình xăng phế liệu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Cắt bình xăng cũ gây nổ lớn, 1 người thiệt mạng

Cắt bình xăng cũ gây nổ lớn, 1 người thiệt mạng

Dùng đèn khò cắt bồn xăng cũ, 2 người thương vong sau tiếng nổ như bom

Dùng đèn khò cắt bồn xăng cũ, 2 người thương vong sau tiếng nổ như bom

Hải Phòng: Téc xăng phát nổ, 2 thợ cưa thương vong

Hải Phòng: Téc xăng phát nổ, 2 thợ cưa thương vong

Nổ tại cây xăng dầu cũ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Nổ tại cây xăng dầu cũ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Hải Phòng: Nổ téc xăng khi tiến hành cắt bình, 2 người thương vong

Hải Phòng: Nổ téc xăng khi tiến hành cắt bình, 2 người thương vong

Nổ téc xăng tại Hải Phòng, hai người thương vong

Nổ téc xăng tại Hải Phòng, hai người thương vong

Hải Phòng: Nổ lớn ở cây xăng cũ, 2 người thương vong

Hải Phòng: Nổ lớn ở cây xăng cũ, 2 người thương vong