Xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

Xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

Nhóm 'cẩu tặc' sắm súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm hành nghề

Nhóm 'cẩu tặc' sắm súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm hành nghề

Bắt băng trộm chó chuyên nghiệp cùng hung khí nóng

Bắt băng trộm chó chuyên nghiệp cùng hung khí nóng

Phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp, bắt giữ hàng loạt đối tượng

Phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp, bắt giữ hàng loạt đối tượng

Vũ khí rợn người của băng trộm chó vừa bị bắt ở Hà Tĩnh

Vũ khí rợn người của băng trộm chó vừa bị bắt ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây trộm chó, tạm giữ 6 'cẩu tặc'

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây trộm chó, tạm giữ 6 'cẩu tặc'

Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây trộm chó chuyên nghiệp

Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây trộm chó chuyên nghiệp

Phá nhiều đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh

Phá nhiều đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh

'Gieo rắc' bức xúc, 6 'cẩu tặc' chuyên nghiệp trả giá đắt

'Gieo rắc' bức xúc, 6 'cẩu tặc' chuyên nghiệp trả giá đắt

Bắt nhóm 'cẩu tặc' luôn thủ sẵn hung khí để chống trả

Bắt nhóm 'cẩu tặc' luôn thủ sẵn hung khí để chống trả

Triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp, thu giữ nhiều hung khí

Triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp, thu giữ nhiều hung khí

Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh hốt gọn đường dây 'cẩu tặc' chuyên nghiệp

Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh hốt gọn đường dây 'cẩu tặc' chuyên nghiệp

Chặt đứt đường dây trộm chó chuyên nghiệp

Chặt đứt đường dây trộm chó chuyên nghiệp

Triệt phá đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, tạm giữ 6 'cẩu tặc'

Triệt phá đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, tạm giữ 6 'cẩu tặc'