Lời hứa muộn màng của tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Lời hứa muộn màng của tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Tài xế xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc nhận cái kết đắng

Tài xế xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc nhận cái kết đắng

Tước GPLX 5 tháng lái xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước GPLX 5 tháng lái xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép lái xe tài xế xe ben đi ngược chiều trong cao tốc

Tước giấy phép lái xe tài xế xe ben đi ngược chiều trong cao tốc

Tước giấy phép 5 tháng đối với lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép 5 tháng đối với lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép 5 tháng đối với lái xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép 5 tháng đối với lái xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép năm tháng đối với tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép năm tháng đối với tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Tước giấy phép lái xe tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tước giấy phép lái xe tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành