Quảng Nam bùng phát xây dựng trái phép

Quảng Nam bùng phát xây dựng trái phép

Mới đây, dư luận xôn xao về việc một khu nghỉ dưỡng sinh thái được xây dựng trái phép trên diện tích gần...
Ồ ạt xây dựng công trình trái phép 'chờ' đền bù

Ồ ạt xây dựng công trình trái phép 'chờ' đền bù

Xây dựng trái phép để đón đền bù

Xây dựng trái phép để đón đền bù

Ồ ạt xây dựng công trình trái phép hòng trục lợi đền bù ở Quảng Nam

Ồ ạt xây dựng công trình trái phép hòng trục lợi đền bù ở Quảng Nam

Ồ ạt xây công trình trái phép đợi đền bù

Ồ ạt xây công trình trái phép đợi đền bù

Ồ ạt xây dựng trái phép chờ đền bù

Ồ ạt xây dựng trái phép chờ đền bù

Nhà trái phép ồ ạt 'mọc lên' chờ tiền đền bù

Quảng Nam: Dân vội vã xây nhà chờ đền bù

Ồ ạt xây dựng trái phép chờ đền bù

Hai năm chưa làm xong tuyến đường 4,5km