Bình Định: 2 công nhân chết ngạt dưới hầm tàu

Bình Định: 2 công nhân chết ngạt dưới hầm tàu

Hai công nhân tử vong dưới hầm tàu chở hàng ở cảng Quy Nhơn

Hai công nhân tử vong dưới hầm tàu chở hàng ở cảng Quy Nhơn

Nghi ngạt khí gas, 2 công nhân tử vong tại Cảng Quy Nhơn

Nghi ngạt khí gas, 2 công nhân tử vong tại Cảng Quy Nhơn

2 công nhân chết ngạt trong hầm tàu quốc tịch Panama

2 công nhân chết ngạt trong hầm tàu quốc tịch Panama

Kiểm tra hầm hàng, 2 công nhân ngạt khí thiệt mạng ở cảng Quy Nhơn

Kiểm tra hầm hàng, 2 công nhân ngạt khí thiệt mạng ở cảng Quy Nhơn

Dọn hầm tàu cập cảng Quy Nhơn chở hàng, 2 công nhân tử vong

Dọn hầm tàu cập cảng Quy Nhơn chở hàng, 2 công nhân tử vong

2 người chết bất thường dưới hầm tàu khi cập Cảng Quy Nhơn

2 người chết bất thường dưới hầm tàu khi cập Cảng Quy Nhơn

2 công nhân tử vong nghi ngạt khí gas trong khoang tàu hàng

2 công nhân tử vong nghi ngạt khí gas trong khoang tàu hàng