Nghi án nam thanh niên siết cổ vợ sắp cưới rồi cắt tay tự tử

Nghi án nam thanh niên siết cổ vợ sắp cưới rồi cắt tay tự tử

Nghi án chồng sắp cưới sát hại vợ rồi tự tử

Nghi án chồng sắp cưới sát hại vợ rồi tự tử

Nghi án siết cổ vợ sắp cưới chết rồi tự sát

Nghi án siết cổ vợ sắp cưới chết rồi tự sát

Nghi án giết vợ chưa cưới rồi tự vẫn

Nghi án giết vợ chưa cưới rồi tự vẫn

Nghi án chồng sắp cưới siết cổ vợ đến chết rồi tự sát

Nghi án chồng sắp cưới siết cổ vợ đến chết rồi tự sát

Mẹ ngất xỉu khi thấy con gái tử vong bên chồng sắp cưới bị thương nặng

Mẹ ngất xỉu khi thấy con gái tử vong bên chồng sắp cưới bị thương nặng

Nghi án nam thanh niên ở Đà Nẵng siết cổ vợ sắp cưới rồi tự sát

Nghi án nam thanh niên ở Đà Nẵng siết cổ vợ sắp cưới rồi tự sát

Nghi án nam thanh niên giết vợ sắp cưới rồi tự sát ở Đà Nẵng

Nghi án nam thanh niên giết vợ sắp cưới rồi tự sát ở Đà Nẵng