Tông vào đuôi xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Tông vào đuôi xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Vĩnh Long: Va chạm với xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Vĩnh Long: Va chạm với xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Tông vào xe tải đang dừng trên quốc lộ, 2 công nhân tử vong

Tông vào xe tải đang dừng trên quốc lộ, 2 công nhân tử vong

Xe máy tông vào đuôi xe tải, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Xe máy tông vào đuôi xe tải, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Tông đuôi xe tải, hai nam thanh niên đi xe máy thiệt mạng

Tông đuôi xe tải, hai nam thanh niên đi xe máy thiệt mạng

Xe máy tông vào đuôi xe tải, 2 công nhân chết thảm

Xe máy tông vào đuôi xe tải, 2 công nhân chết thảm

Xe máy tông vào đuôi xe tải, hai công nhân tử vong tại chỗ

Xe máy tông vào đuôi xe tải, hai công nhân tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải 2 thanh niên tử vong

Va chạm với xe tải 2 thanh niên tử vong

Tông đuôi xe tải đậu trên quốc lộ trong đêm, hai thanh niên chết thảm ở Vĩnh Long

Tông đuôi xe tải đậu trên quốc lộ trong đêm, hai thanh niên chết thảm ở Vĩnh Long

Tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ, hai thanh niên chết tại chỗ

Tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ, hai thanh niên chết tại chỗ

Xe máy tông đuôi xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Xe máy tông đuôi xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ