Để lễ hội thực sự văn minh

Để lễ hội thực sự văn minh

Chùa Hoàng Kim (Quốc Oai, Hà Nội): Rệu rã chờ sập

Chùa Hoàng Kim (Quốc Oai, Hà Nội): Rệu rã chờ sập

Tập trung phát triển nguồn lực con người - Bài cuối: Điểm tựa cho phong trào văn hóa cơ sở

Tập trung phát triển nguồn lực con người - Bài cuối: Điểm tựa cho phong trào văn hóa cơ sở

Chùa Hoàng Kim, huyện Quốc Oai: Nỗi lo sập rồi mới được 'cứu'!

Chùa Hoàng Kim, huyện Quốc Oai: Nỗi lo sập rồi mới được 'cứu'!

Lễ hội chùa Thầy 2018 kéo dài suốt 3 tháng

Lễ hội chùa Thầy 2018 kéo dài suốt 3 tháng

Phục dựng trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Thầy 2018

Phục dựng trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Thầy 2018

Lễ hội chùa Thầy được tổ chức thành mùa lễ hội

Lễ hội chùa Thầy được tổ chức thành mùa lễ hội

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

Thu phí tham quan thắng cảnh đền, chùa còn nhiều điểm chưa hợp lý