Thủy lợi Hà Nội vì sự phát triển của nông nghiệp Thủ đô

Thủy lợi Hà Nội vì sự phát triển của nông nghiệp Thủ đô

Đầu tư hệ thống thủy lợi Hà Nội: Ưu tiên công trình cấp bách

Đầu tư hệ thống thủy lợi Hà Nội: Ưu tiên công trình cấp bách

Đổi mới quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Đổi mới quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Hà Nội có gần 700 ha lúa bị ngập

Hà Nội có gần 700 ha lúa bị ngập

Tập trung đầu tư công trình thủy lợi đầu mối

Tập trung đầu tư công trình thủy lợi đầu mối

Hạn chế trong chống úng ngập ở ngoại thành

Hạn chế trong chống úng ngập ở ngoại thành

An toàn hồ chứa thủy lợi: Chưa hết mối lo

An toàn hồ chứa thủy lợi: Chưa hết mối lo

Ứng phó với biến đổi lòng dẫn sông Hồng