Bắt đối tượng thứ 5 trong vụ trung úy trộm súng

Bắt đối tượng thứ 5 trong vụ trung úy trộm súng

Phê chuẩn khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ cán bộ công an trộm súng

Phê chuẩn khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ cán bộ công an trộm súng

Bắt đối tượng mua súng quân dụng từ trung úy công an

Trung úy đột nhập kho trộm súng bán trăm triệu: Bắt thêm

Trung úy đột nhập kho trộm súng bán trăm triệu: Bắt thêm

Vụ trung úy công an trộm súng bán lấy tiền trả nợ: Bắt nghi can mua súng

Vụ trung úy công an trộm súng bán lấy tiền trả nợ: Bắt nghi can mua súng

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ Trung úy công an trộm súng

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ Trung úy công an trộm súng

Bắt nghi can mua súng từ trung úy công an

Bắt nghi can mua súng từ trung úy công an

Bắt người mua súng của trung úy công an trộm trong kho

Bắt người mua súng của trung úy công an trộm trong kho

Trung úy đột nhập kho trộm súng bán lấy trăm triệu

Trung úy đột nhập kho trộm súng bán lấy trăm triệu

Trung úy công an trộm 5 khẩu súng bán lấy tiền trả nợ

Trung úy công an trộm 5 khẩu súng bán lấy tiền trả nợ

Khởi tố trung úy công an chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng

Trung úy công an trộm súng của cơ quan đem bán thu lời hơn trăm triệu

Trung úy công an trộm súng của cơ quan đem bán thu lời hơn trăm triệu

Trung úy công an đột nhập kho vũ khí trộm hàng loạt súng mang bán

Trung úy công an đột nhập kho vũ khí trộm hàng loạt súng mang bán