Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù

Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù

Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị tuyên 8 năm 6 tháng tù

Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị tuyên 8 năm 6 tháng tù

Vụ phá đường dây buôn gỗ lậu của 'ông trùm' Phượng 'râu': Hàng loạt cán bộ 'nhúng chàm'

Vụ phá đường dây buôn gỗ lậu của 'ông trùm' Phượng 'râu': Hàng loạt cán bộ 'nhúng chàm'

Truy tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm trong vụ Phượng 'râu'

Hàng loạt cán bộ nhúng chàm vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Hàng loạt cán bộ nhúng chàm vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Truy tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm, công ty lâm nghiệp

Vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Truy tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm, công ty lâm nghiệp

Vụ phá đường dây buôn gỗ lậu của 'ông trùm' Phượng 'râu': Truy tố 25 bị can

Truy tố 25 bị can trong vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu'