Đồng Nai: Công nhân bán nhà để trả nợ... tín dụng đen

Đồng Nai: Công nhân bán nhà để trả nợ... tín dụng đen

Bắt 3 đối tượng chuyên cầm cố sổ BHXH của công nhân

Bắt 3 đối tượng chuyên cầm cố sổ BHXH của công nhân

Bắt 3 đối tượng cầm sổ BHXH cho vay nặng lãi

Bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, mua bán, cầm cố sổ BHXH

Bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, mua bán, cầm cố sổ BHXH

Cảnh báo tình trạng công nhân 'vay tiền nóng', thế chấp thẻ ATM

Cảnh báo tình trạng công nhân 'vay tiền nóng', thế chấp thẻ ATM

Đồng Nai: Nhóm cho vay 'cắt cổ' 72%/năm, thu lãi 350 triệu đồng mỗi tháng

Đồng Nai: Nhóm cho vay 'cắt cổ' 72%/năm, thu lãi 350 triệu đồng mỗi tháng

Đồng Nai: Cho vay nặng lãi yêu cầu thế chấp thẻ ATM và sổ BHXH, thu lãi 50 triệu mỗi tháng

Đồng Nai: Cho vay nặng lãi yêu cầu thế chấp thẻ ATM và sổ BHXH, thu lãi 50 triệu mỗi tháng

Hàng trăm công nhân vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ ATM và sổ bảo hiểm

Hàng trăm công nhân vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ ATM và sổ bảo hiểm

Đồng Nai: Bắt đường dây cho hơn 200 công nhân ở Khu công nghiệp Xuân Lộc vay nặng lãi

Đồng Nai: Bắt đường dây cho hơn 200 công nhân ở Khu công nghiệp Xuân Lộc vay nặng lãi