Dùng lưới B40 quây bom dài 2 mét để cẩu lên xe tải

Dùng lưới B40 quây bom dài 2 mét để cẩu lên xe tải

Kích nổ quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Kích nổ quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Nghệ An: Phát hiện quả bom còn sót lại trong chiến tranh

Nghệ An: Phát hiện quả bom còn sót lại trong chiến tranh

Bom 'khủng' dưới nền nhà

Bom 'khủng' dưới nền nhà

San lấp mặt bằng, người dân phát hiện bom 'khủng' trong vườn

San lấp mặt bằng, người dân phát hiện bom 'khủng' trong vườn

Phát hiện quả bom dài 2,5 mét khi san lấp mặt bằng ở Nghệ An

Phát hiện quả bom dài 2,5 mét khi san lấp mặt bằng ở Nghệ An

Người dân phát hiện quả bom nặng hơn 1,3 tấn trong vườn nhà

Người dân phát hiện quả bom nặng hơn 1,3 tấn trong vườn nhà

Nghệ An: San lấp mặt bằng, phát hiện quả bom 'khủng'

Nghệ An: San lấp mặt bằng, phát hiện quả bom 'khủng'

Nghệ An: Đào đất xây nhà, tá hỏa phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên thuốc nổ

Nghệ An: Đào đất xây nhà, tá hỏa phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên thuốc nổ

Nghệ An: Phát hiện quả bom dài hơn 2,5m trong vườn nhà dân

Nghệ An: Phát hiện quả bom dài hơn 2,5m trong vườn nhà dân

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng 1,3 tấn nằm trong vườn nhà dân

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng 1,3 tấn nằm trong vườn nhà dân

Phát hiện quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Phát hiện quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Tá hỏa phát hiện quả bom khủng nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Tá hỏa phát hiện quả bom khủng nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Đào đất làm vườn, người dân phát hiện quả bom dài hơn 2,5m

Đào đất làm vườn, người dân phát hiện quả bom dài hơn 2,5m

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom dài hơn 2 mét

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom dài hơn 2 mét

Phát hiện quả bom 'khủng' nặng hàng trăm kg khi san lấp mặt bằng

Phát hiện quả bom 'khủng' nặng hàng trăm kg khi san lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng, phát hiện quả bom dài 2,5m

San lấp mặt bằng, phát hiện quả bom dài 2,5m

Máy múc đụng trúng quả bom 1,3 tấn khi làm vườn

Máy múc đụng trúng quả bom 1,3 tấn khi làm vườn

Quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân

Quả bom 'khủng' nặng 1,3 tấn trong vườn nhà dân