Nhiều cán bộ chủ chốt xã ở Quảng Bình bị kỷ luật

Nhiều cán bộ chủ chốt xã ở Quảng Bình bị kỷ luật

Quảng Bình: Hàng loạt lãnh đạo của xã bị cách chức do sai phạm trong đất đai

Quảng Bình: Hàng loạt lãnh đạo của xã bị cách chức do sai phạm trong đất đai

Hàng loạt cán bộ xã mất chức do sai phạm

Hàng loạt cán bộ xã mất chức do sai phạm

Quảng Bình: Cách chức hàng loạt lãnh đạo xã do sai phạm quản lý đất đai

Quảng Bình: Cách chức hàng loạt lãnh đạo xã do sai phạm quản lý đất đai

Bí thư và Chủ tịch xã mất chức vì vi phạm quản lý đất đai

Bí thư và Chủ tịch xã mất chức vì vi phạm quản lý đất đai

Bí thư, Phó bí thư, chủ tịch 1 xã ở Quảng Bình bị mất chức

Bí thư, Phó bí thư, chủ tịch 1 xã ở Quảng Bình bị mất chức

Khen thưởng thầy, trò trường làng mạnh dạn tố giác tội phạm

Khen đột xuất thầy hiệu trưởng tố vụ hiếp dâm trẻ em

Tố giác tội phạm hiếp dâm, hai thầy trò trường tiểu học được tặng bằng khen

Khen đột xuất hiệu trưởng tố cáo gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ