Khẩn trương tìm kiếm thi thể thuyền trưởng bị mất tích do chìm tàu hút trên sông Gò Gia

Khẩn trương tìm kiếm thi thể thuyền trưởng bị mất tích do chìm tàu hút trên sông Gò Gia

TP.HCM: Tăng cường thợ lặn tìm kiếm thuyền trưởng bị chìm trên sông Gò Gia

TP.HCM: Tăng cường thợ lặn tìm kiếm thuyền trưởng bị chìm trên sông Gò Gia

Trục vớt tàu hút bùn bị chìm ở TP.HCM để tìm thuyền trưởng mất tích

Trục vớt tàu hút bùn bị chìm ở TP.HCM để tìm thuyền trưởng mất tích

Đội thợ lặn thứ 2 đến tìm kiếm thuyền trưởng mất tích trên sông

Đội thợ lặn thứ 2 đến tìm kiếm thuyền trưởng mất tích trên sông

TP.HCM: Tàu hút cát bị chìm, 1 người mất tích

TP.HCM: Tàu hút cát bị chìm, 1 người mất tích

Chìm tàu nạo vét trên sông Gò Gia, 1 người mất tích

Chìm tàu nạo vét trên sông Gò Gia, 1 người mất tích

Truy hồ sơ đăng kiểm tàu nạo vét cát bị chìm, thuyền trưởng mất tích

Truy hồ sơ đăng kiểm tàu nạo vét cát bị chìm, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

TP.HCM: Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

TP.HCM: Chìm tàu trên biển Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu nạo vét trên sông Gò Gia, thuyền trưởng còn mất tích

Chìm tàu nạo vét trên sông Gò Gia, thuyền trưởng còn mất tích

Chìm tàu nạo vét tại Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu nạo vét tại Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Tàu hút cát chìm ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Tàu hút cát chìm ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

TPHCM: Tàu chìm trên sông Gò Gia, thuyền trưởng mất tích

TPHCM: Tàu chìm trên sông Gò Gia, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên sông Gò Gia, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên sông Gò Gia, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên sông ở Sài Gòn, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu trên sông ở Sài Gòn, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

Chìm tàu ở Cần Giờ, thuyền trưởng mất tích

TP.HCM: Nạo vét khu vực tàu thuyền trú bão, 4 người rơi xuống sông

TP.HCM: Nạo vét khu vực tàu thuyền trú bão, 4 người rơi xuống sông

Chìm tàu hút trên sông Gò Gia, 1 người mất tích, 3 người được cứu sống

Chìm tàu hút trên sông Gò Gia, 1 người mất tích, 3 người được cứu sống