77 NSƯT đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NSND năm 2018

77 NSƯT đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NSND năm 2018

'Chí Phèo' Bùi Cường, 'Lương Bổng' Trung Anh vượt qua vòng hồ sơ cấp Bộ trong đợt phong tặng NSND

'Chí Phèo' Bùi Cường, 'Lương Bổng' Trung Anh vượt qua vòng hồ sơ cấp Bộ trong đợt phong tặng NSND

Làng có 2 bảo tàng mỹ thuật, 8 phòng tranh

Làng có 2 bảo tàng mỹ thuật, 8 phòng tranh

Minh Hằng, Trung Anh được xét tặng danh hiệu NSND

Minh Hằng, Trung Anh được xét tặng danh hiệu NSND

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng nghệ sĩ nhân dân, ưu tú

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng nghệ sĩ nhân dân, ưu tú

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được xét tặng danh hiệu NSƯT

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được xét tặng danh hiệu NSƯT

'Chí Phèo', 'Lương Bổng'… được xét tặng danh hiệu NSND

'Chí Phèo', 'Lương Bổng'… được xét tặng danh hiệu NSND