Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Thành ủy Tam Kỳ có tân Bí thư

Thành ủy Tam Kỳ có tân Bí thư

Quảng Nam: Thành ủy Tam Kỳ có tân Bí thư 43 tuổi

Quảng Nam: Thành ủy Tam Kỳ có tân Bí thư 43 tuổi

Ông Nguyễn Hồng Quang làm Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Hồng Quang làm Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Tỉnh ủy Quảng Nam chưa cho Bí thư Tam Kỳ thôi chức

Tỉnh ủy Quảng Nam chưa cho Bí thư Tam Kỳ thôi chức

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Một Bí thư Thành ủy xin nghỉ hưu sớm

Một Bí thư Thành ủy xin nghỉ hưu sớm

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức trước 2 tháng

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức trước 2 tháng

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm sau sai phạm liên quan đất đai

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm sau sai phạm liên quan đất đai

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức để làm nhân sự khóa mới

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức để làm nhân sự khóa mới

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức vụ trước 2 tháng

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức vụ trước 2 tháng

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ sớm 'vì lý do cá nhân'

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ sớm 'vì lý do cá nhân'

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức

Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ xin thôi chức

Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ xin thôi chức

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Quảng Nam: Cho thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ với ông Nguyễn Văn Lúa

Quảng Nam: Cho thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ với ông Nguyễn Văn Lúa

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm 2 tháng

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm 2 tháng

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức

Ông Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Vì sao Bí thư Thành ủy Tam Kỳ bất ngờ xin thôi chức?

Vì sao Bí thư Thành ủy Tam Kỳ bất ngờ xin thôi chức?

Vợ nguyên Bí thư Quảng Nam được mua 'đất vàng': Xử lý vi phạm những người liên quan thế nào?

Vợ nguyên Bí thư Quảng Nam được mua 'đất vàng': Xử lý vi phạm những người liên quan thế nào?