Bia thiêng bên dòng Kỳ Cùng

Bia thiêng bên dòng Kỳ Cùng

Trong các trận chiến không cân sức giữa quân ta và lính Trung Quốc đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng,...