Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Bắt giữ hàng loạt phương tiện dùng kích điện đánh bắt hải sản

Nghệ An: Bắt giữ hàng loạt phương tiện dùng kích điện đánh bắt hải sản

Nghệ An: Bắt hàng loạt tàu khai thác hải sản theo kiểu 'tận diệt'

Nghệ An: Bắt hàng loạt tàu khai thác hải sản theo kiểu 'tận diệt'

Hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản tại Cửa Lò

Hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản tại Cửa Lò

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản

Nghệ An: Bắt hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản