Trộn bê tông đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong tại chỗ

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong tại chỗ

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Chủ thầu và công nhân xây dựng ở Quảng Ninh bị điện giật chết tại chỗ

Chủ thầu và công nhân xây dựng ở Quảng Ninh bị điện giật chết tại chỗ

Quảng Ninh: Bị điện giật, hai công nhân xây dựng tử vong tại chỗ

Quảng Ninh: Bị điện giật, hai công nhân xây dựng tử vong tại chỗ

Đang đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai công nhân bị điện giật tử vong

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai công nhân bị điện giật tử vong

2 người trộn vữa xây nhà bị điện giật tử vong

2 người trộn vữa xây nhà bị điện giật tử vong

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh