13 ngư dân ôm can nhựa trên biển được đưa vào bờ an toàn

13 ngư dân ôm can nhựa trên biển được đưa vào bờ an toàn

13 ngư dân gặp nạn chìm tàu, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

13 ngư dân gặp nạn chìm tàu, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Quảng Ngãi: 13 ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

Quảng Ngãi: 13 ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

Đưa 13 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Đưa 13 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Tàu chìm, 13 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển

Tàu chìm, 13 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển

Quảng Ngãi: Giải cứu 13 ngư dân lênh đênh trên biển vì bị chìm tàu

Quảng Ngãi: Giải cứu 13 ngư dân lênh đênh trên biển vì bị chìm tàu

Cứu trợ kịp thời 13 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa

Cứu trợ kịp thời 13 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa

Quảng Ngãi: 13 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

Quảng Ngãi: 13 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

Chìm tàu cá trên biển, 13 ngư dân thoát nạn

Chìm tàu cá trên biển, 13 ngư dân thoát nạn

Quảng Ngãi: Đưa 13 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn

Quảng Ngãi: Đưa 13 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn

Cứu 13 ngư dân ôm phao cả đêm trên biển Hoàng Sa

Cứu 13 ngư dân ôm phao cả đêm trên biển Hoàng Sa

Băng nhóm trộm cắp đường sông lãnh án

Băng nhóm trộm cắp đường sông lãnh án